torenrestaurant

torenrestaurant

advies voor renovatie buitenzijde restaurant

opdrachtgever: Familie Van der Laan
locatie: De Cocksdorp, Texel
jaar: november 2011
fase: schetsontwerp

Voor het huidige Torenrestaurant op het duin, vlak bij de vuurtoren op Texel, heeft studio TILIA in samenwerking met Renso Woltjes Architect AVB BNA, een adviesschets gemaakt.

Tijdens de gesprekken met de opdrachtgever en Staatsbosbeheer over het, reeds in ontwikkeling zijnde, multifunctionele Strandpaviljoen De Vuurtorenwachter, bleek Staatsbosbeheer tevens een wens te hebben met betrekking tot het renoveren van de buitenzijde van het huidige Torenrestaurant.

Er is gevraagd om een schetsvoorstel te maken van de wijze waarop de buitenzijde van het restaurant meer in relatie met zijn omgeving zou kunnen komen te staan     en meer een zelfde uitstraling zou kunnen krijgen als het toekomstige strandpaviljoen De Vuurtorenwachter.

Er is gekozen om globaal de huidige vorm aan te houden en deze te bekleden met smalle dunne latten. De ruimte achter deze latten kan in de avond zacht verlicht worden zodat het paviljoen zachtjes zal ‘gloeien’ (oplichten). Door de latten ook op de gevel, onder de kozijnen, toe te passen wordt de kap meer verbonden met de grond. Alles zal uitgevoerd worden met vergrijzend hout. De steunkleur om enkele kozijnen te accentueren zal grijsgroen zijn.

Het is de bedoeling dat in de loop van enkele jaren dit voorstel uitgevoerd zal gaan worden zodat zowel het Strandpaviljoen als het Torenrestaurant, qua vormgeving en materialisatie, zich verbindt met hun omgeving.

    • torenrestaurant
    • torenrestaurant
    • torenrestaurant